Sağlık

İnsan vücuduna ruh ne zaman gelmektedir?

İnsandaki yaşam en üst mertebededir. Gerçi insanda da ayrıca bitki ve hayvan türlerinde meydana gelen büyüme, gelişme, değişim ve üreme yasaları görülmektedir . Ancak insan, sahip olduğu üstün ruhsal yetenekleriyle tüm canlıların üstünde bir konum almıştır .

İnsanların ilk teşekkülü, rahimdeki yumurtanın döllenmesiyle, babadan gelen spermle birleşmesiyle başlar . Bu iki hücrenin birleşmesi sonucu, insanın en küçük ilk örneği oluşmuştur . Zigot adı verilen bu ilk hücre bölünme yoluyla, binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca hücreyi verecektir . Bu hücrelerin her birisinde bulunan genetik özellik ve materyaller, zigottaki ile aynıdır. Bu hücrelerin büyümesi ve farklılaşmasıyla organlar ve dokular teşekkül edecektir .

Zigot ve sonraki evrede henüz ruh bulunmamaktadır. Ama, insanın küçük bir örneği olan ceninde hayat bulunmaktadır. Fen ilmi, ruhun bedene giriş zamanı ile ilgili bir görüş ortaya koyamamaktadır . Bununla alâkalı bir hadiste, cenin 120 günlük olduğu zaman ruhun geldiği bildirilmektedir .1

Yani, 4 aylık cenin yetişkin bir insanın tüm niteliklerine sahip olmaktadır . Onun küçük bir örneğidir . Nitekim, buradan yola çıkarak, İslâm âlimleri, ceninin 120 gün sonrasında alınmasını yetişkin bir insanın hayatına müdahale gibi değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla, annenin yaşamı tehlikede olmadıkça, 120 gün sonrasında cenine müdahale etmeyi uygun görmemişlerdir .

Görüldüğü gibi, insan bedenindeki yaşam, tek hücreyle başlamaktadır, ancak ruh bu hücreler topluluğuna 4 ay sonra gelmektedir . Lakin, ölümde durum farklıdır . İnsanın ölümüyle birlikte ruh bedeni terk ettiği gibi, insan bedenindeki canlılık özelliği de sona ermektedir . Yani, yaşamı sürdüren özellikler, ruhtan önce bedene yerleşmekte, fakat, ruhla beraber insan vücudunu terk etmektedirler .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir