Sağlık

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Numerolojide ruhumuzun evvelki yaşamlardan belli bazı bilgi birikimleri getirdiğine evvelki yaşantılarımızda hiç yaşamadığımız ya da başarılı olamadığımız hayat derslerinin bu yaşamda karşımıza karmik sınavlar olarak çıkabileceği öngörülür.

Karmik derslerle başa çıkmanın en iyi yolu, bu derslerle bilinçli bir biçimde yüzleşmektir. Kendimiz üzerinde hiç durmadan ve yorulmadan çalışmaktır. Çoğu zaman bunları fark etmeyiz. Bunları çoğu zaman başımıza gelen olaylar, zorluklar veya ilişkiler üzerinden öğreniriz.

Zorlu dönemlerden geçerken hep hayatın bana göremediğim ama öğrenmem ve ruhumun büyümesi için gerekli dersleri verdiğini düşünürüm. Hayat her zaman bizi eğitir. Ancak eksikliklerimizi kabullenip üzerine çalışarak ilerlersek, bu dersleri daha kolay ve daha acısız öğrenebiliriz.

Karmik dersleri 2, 4, 6 ve 8 olan biri olarak hayatımın ilk gençlik yıllarında en büyük zorluklarımdan biri dikkat isteyen işlerde detaylara dikkat etmek, bir konu üzerinde sabırla ve azimle çalışmak ve rutin gerektiren işlerdi. Hayat beni aralıksız çalışmam gereken çok yoğun bir iş temposuna ve ayrıntıların hayati bir önem taşıdığı mesleğe doğru çekti. Kesin bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li ve 30’lu yaşlarımın ilk yıllarını başkalarıyla ilgilenerek, insanları uzlaştırarak, sözleşmeler kurarak (2) ve ofiste uzun süreler çalışarak (4) geçirdim. Ev ve iş dengem tamamen altüst oldu. Kişisel ilişkilerimde çok zorlandım.

Kendimi geliştirmek için sürekli okudum, uzmanlardan destek aldım, yaşamı deneyimlemekten ve gerektiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi bulunduğum yerden bakınca tamamen bilinçsiz olmasa da bir biçimde, iyi ki kendimi tanımak ve anlamak için çaba sarf etmişim ve zorlanmama rağmen sabretmişim. Bir anlamda ne ekersek onu biçiyoruz. Şu an bunu okuyan ve zorlanan birine belki yardımcı olur. Hoşumuza gitmese de kendimizi disiplin altına alarak ve zorlayarak yaptığımız her şey, istemediğimiz yönümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar sonunda meyvesini veriyor.

Genellikle karmik ders sayımızın negatif özelliklerini kullanmaya eğilimli oluruz. Sayının iyi yönlerini öğrenip buna odaklanarak bu özellikleri geliştirmeye gayret edebiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız, raporunuzda yer alan kişisel sayılarınızdan birinde varsa ya da bu dersin hafifleyeceği veya etkisinin azalacağı anlamına gelir. Mesela, adınızda hiç 1 ile temsil edilen “A, S, J” harfleri yoksa ancak Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde var olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının olumsuz özelliklerini yaşama eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa, bu sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuzu gösterir. Geçmiş hayatlarınızda her bir sayının ilgilendiği konulardan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum, bu yaşamda hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk üç kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu sebeple, bu sayıların dersleri üzerinde sıkı çalışmalısınız.

Eğer bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Üç dersiniz varsa, siz orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Üçten daha fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamasını biz aşağıdakinden biraz daha farklı yapsak da, numerolojide önemli bir eski kaynak olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere fikir vermesi açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” adlı eserinden ilgili bölümü özet halinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ifade etmekte, ben demekte zorluk yaşamıştır. İçsel gücüne duyulan güvensizlik, teşebbüs yoksunluğu, karar vermekte zorlanma, ilk olmaktan korkma, başkalarıyla etkileşimden kaçınma, bir başlangıç yapma korkusu gibi belirtiler görülebilir. Hayat onu kendi kararlarını kendi vermesini gerektiren koşullara doğru iter. Bireyselliğini güçlendirme ihtiyacını fark eder. Kendi mekanı için savaşmaları gerekebilir. Karmik ders 1 olan çocuklar hiçbir zaman baskı altına alınmamalı, kendilerine güvenerek yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidir. Erken yaşta yuvadan ayrılmaları için cesaretlendirilmeleri gerekir.

Karmik Ders 2

Önceki yaşamlarda ayrıntıların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük detayların önemsenmemesi ve üzerlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük detayların bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, detaylara sabır ve dikkat göstermeden bir şey kazanamayacağı durumlara sürükler. Yolunun üzerinde aşılması gereken sayısız küçük basamak ve ayıklanması gereken otlar bulunacağı için, detaylarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Utangaç olduğu halde başkaları ile beraber olması gerekecektir. Hedefine ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun gerekli olduğunu öğrenecektir. Tek başına çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin değerini anlayacaktır.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme ihtiyacındadır. Dünyanın gözlerinden korunmak ister gibi olabilir. Hayat onu sıklıkla, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendini tanıtma ve kendini pazarlama yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınma ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu mümkün kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu vardır. Kısa yolları seçerek fazla güç harcamama eğilimi mevcuttur. Hayat ona, temelden başlamadan yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey kazanamayacağını gösterecektir. Her sabırsızlık ve acele etme çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Önceki yaşamlarında insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı duyulan bir korku olabilir. Tecrübelerden faydalanmayı reddedebilir veya gözleri kapalı olarak üzerinden geçebilir. Hayat onu dünya bilgisinin ve farklı deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenmesi sağlanacaktır. Arkadaşlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Geçmiş yaşamlarında sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmekten korkma durumu mevcuttur. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama tamamlanmamıştır. Hizmetin değeri ve güzelliği bilinmemiştir. Hayat onlara, aile ve dostların kendisi için az şey yapacağı ama onlardan çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar yüklenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda pek çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği gösterir. Aynı zamanda içsel ya da ruhsal hayatın ihmal edilmesi anlamına da gelir. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu nedenleri görebileceği koşullara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat ona sunulacaktır. Çok şey öğrenecek ama büyük kısmını gizleyecektir. Yalnızlığın tadını çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders 8, kişinin önceki hayatında sağduyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik sorunlarla ilgilenme isteksizliği olabilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere neden olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir sayı olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve tüm kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona, doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğu için, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Birçok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir