Sağlık

Personel Sağlık Hakkında


Sağlık ocaklarında personel sağlık olarak görev yapan aile hekimleri, birer sağlık danışmanıdırlar. En basit bir rahatsızlıktan bulaşıcı kastalıklara, aile planlamasından çocuk bakımına ve aşı uygulamalarına, hatta sağlıklı beslenme sorunlarına kadar hemen her türlü sağlık konusunda başvurulabilen alie hekimleri bu anlamda önemli bir sağlık hizmetini yerine getirmektedirler. Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için kurulmuştur.
Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’ının öngördüğü eğitimleri alan uzman doktorlardır. Esas olarak koruyucu sağlık hizmet vermekle yükümlüdürler. Bu anlamda birinci basamak teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, cinsiyet, yaş ve hastalık ayrımı yapmaksızın, herkese kapsamlı ve devamlı olarak verirler. Tam gün esasına göre çalışan bu sağlık personelleri, hizmetlerini sağlık ocaklarında yerine getirirler. Ancak evde takip gerektiren, yaşlı, özürlü veya yatalak durumundaki hastaların evlerine de gitmeleri gerekebilir. Eğer kendi uzmanlık alanını aşan ve ileri tedavi gerektiren durumlar sözkonusu ise bu hastaları hastaneye sevk eder ve sevk edilen hastaların takibini yapar.

Aile hekimleri Bakanlıkça atanır ve kendisine bağlanacak aileler belirlenir. Ancak gerektiği durumlarda aile hekimini değiştirmek mümkündür. Bu durumda seçilen aile hekimi 3 aydan önce tekrar değiştirilemez.
Personel sağlık için gitmeden doğrudan hastaneye gitmek de mümkündür. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak aile hekimine başvurulduğunda herhangi bir ücret ödenmezken, hastanelere başvuruulduğunda belli bir miktar hasta katılım payı ödenmesi gerekecektir.
Aile hekimlerinin en temel sorumlulukları şu şekildedir: Hastaların fiziki muayenelerini yapar. Rahasızlığın durumuna göre teşhise yönelik tetkikler isteyebilir. Tetkik sonuçları ve muayene bulgularına göre hastalığın teşhis ve tedavisini yapar. Teşhise göre gerekli ilaçları yazar ve hastayı bilgilendirir. Hastalığın tedavi ve korunma yöntemleri hakkında hastaya bilgi verir. Aile planlaması konusunda bilgilendirme yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir